Ứng dụng Vận tải Hoà Phát là ứng dụng vận chuyển hàng hoá dành riêng cho các lái xe của Công ty Cổ phẩn Tiếp vận Hoà Phát. Chức năng chính của ứng dụng là khi có 1 đơn hàng mới bên công ty nhận, công ty sẽ xét duyệt và đẩy xuống cho tất cả các lái xem thông tin đơn hàng đó. Các lái xe tìm các đơn hàng thuận tiện cho chuyến đi xe của mình và gọi điện cho công ty để xác nhận đơn hàng. Khi bên công ty chấp nhận thì sẽ giao hàng đó cho 1 lái xe và đồng thời hàng hoá đó sẽ không còn hiển thị trong danh sách các đơn hàng nữa. Sau đó lái xe sẽ lấy hàng hoá và trở đến nơi cần nhận hàng.