banner2

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp. Thiết kế & phát triển website tối ưu giúp quản trị doanh nghiệp tốt nhất..

Tập thể GO CRM là sự “nhào trộn” của những cá nhân trẻ sáng tạo cùng phát triển với những chuyên gia chuyên sâu về kỹ thuật được cộng đồng đánh giá cao qua nhiều năm. Chúng tôi ở đây để đảm bảo cho sự phát triển BỀN VỮNG của Quý Công Ty

Với các tính năng tích hợp nhằm giúp cho doanh nghiệp hoạt động thống nhất và đạt hiệu quả cao như:

Quản lý kho: Hệ thống quản lý kho của Vtiger lưu trữ tất cả các sản phẩm và dịch vụ bao gồm số lượng, mô tả, hình ảnh, giá cả, mã số,… trong khi giá cả cố định hỗ trợ bạn phát triển các chiến lược về giá cả khác nhau cho nhiều loại khách hàng khác nhau.

Quản lý nhiệm vụ và hoạt động: Quan sát lịch các sự kiện và nhiệm vụ đang tồn tại được đồng bộ hóa qua bất kì hệ thống nào bạn sử dụng, từ Goofle Calendar đến Outlook. Tự động hóa tạo những nhiệm vụ mới, như những lời nhắc nhở theo dõi các cuộc gọi sau khi chúng xảy ra.

Quản lý tập tin và tài liệu: Tải các tài liệu tiếp thị về một thư mục tiếp thị cho đội ngũ bán hàng của bạn để nhanh chóng tìm thấy và sử dụng trong khi bán hàng.

Quản lý dự án: Cho dù bạn làm việc cho một dự án cá nhân nhỏ hay quản lý một dự án đa nhóm, công cụ quản lý dự án của Vtiger có thể giúp ban hoàn thành cộng tác hơn và nhanh hơn.

Dự báo bán hàng: Bạn lên kế hoạch mua hàng tồn kho và số lượng, phát triển các sản phẩm mới, các chiến lược và việc tuyển dụng dựa trên khả năng dự đoán doanh thu trong tương lại. Bây giờ, làm điều đó trở nên dễ dàng hơn với các công cụ dự báo của Vtiger.