Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng vTiger-CRM với những tính năng của vtiger CRM:
• Tự động hóa bán hàng
• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
• Tự động hóa tiếp thị
• Quản lý kho
• Ứng dụng – Tiện ích

1. Tự động hóa bán hàng

Tự động hóa đội ngũ bán hàng (SFA) và hỗ trợ khách hàng đã có từ lâu trong lĩnh vực CRM. SFA hỗ trợ quá trình bán hàng của doanh nghiệp như quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội, quản lý khách hàng và quan hệ khách hàng, quản lý bán hàng định kỳ, dự báo bán hàng, phân tích bán hàng, và những thứ khác.

vtiger
– Quản lý khách hàng tiềm năng
• Quản lý khách hàng từ đầu đến cuối (từ lúc là khách hàng tiềm năng đến khi chuyển thành cơ hội kinh doanh)
• Nắm bắt khách hàng trực tiếp thông qua website và chuyển vào vtiger CRM
• Hiệu chỉnh biểu mẫu khách trực tuyến để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
• Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài thông qua web, hội chợ thương mại, hội thảo, mail trực tiếp và những kiểu chiến dịch khác
• Đa dạng khách hàng tiềm năng
• Chọn lọc khách cho giai đoạn tiếp theo dựa trên những thông tin chi tiết đã nắm bắt được.
• Chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội kinh doanh, khách hàng và liên hệ khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản
• Định nghĩa các trường tự tạo để chuyển thông tin khách hàng tiềm năng phù hợp
• Tạo biểu báo khách hàng tiềm năng riêng biệt và đầy đủ
• Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice®, và những phần mềm khác để phân tích.
– Quản lý cơ hội
• Theo dõi tất cả cơ hội kinh doanh từ đầu đến cuối trong suốt quá trình bán hàng
• Gán cơ hội với khách hàng, liên hệ, hoạt động, và những module khác để có tầm nhìn chiến lược đối với những cơ hội này
• Tạo bảng báo giá, hóa đơn bán hàng, hóa đơn từ các tìm năng này
• Tạo báo cáo cơ hội phù hợp đầy đủ
• Xuất cơ hội ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích tính lưu thông hàng hóa cũng như những trở ngại nếu có.
– Quản lý khách hàng
• Theo dõi tất cả khách hàng, mối liên hệ, cơ hội, phản hồi và những chi tiết khác.
• Xác định mối quan hệ cấp bậc giữa khách hàng và cấp dưới của họ
• Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài như ACT, GoldMine và những ứng dụng khác
• Tạo báo giá, hóa đơn bán hàng, hóa đơn cho khách hàng
• Theo dõi lịch sử mua hàng của khách và phân tích cơ hội để xúc tiến việc bán hàng qua lại lẫn nhau.
• Tạo những báo cáo khách hàng phù hợp đầy đủ
• Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích những hình thức mua hàng và đưa ra những chương trình tốt hơn.
• Đính kèm những tài liệu khách hàng để có thể tham khảo nhanh sau này
– Quản lý liên hệ
• Theo dõi tất cả khách hàng, liên hệ, cơ hội, phản hồi, hoạt động và những chi tiết khác.
• Tạo hệ thống cấp bực các liên hệ trong công ty để phối hợp tốt khi giao dịch với khách hàng
• Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài như ACT, GoldMine và những ứng dụng khác
• Xuất thông tin liên hệ ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích
• Đồng bộ thông tin liên hệ với Microsoft® Outlook®
– Quản lý hoạt động
• Đưa tất cả e-mail của khách hàng quan trọng vào vtiger CRM để tiện tra cứu sau này
• Lưu trữ chi tiết các cuộc gọi, cuộc gặp khách hàng vào lịch công tác
• Quản lý công việc hàng ngày của người dùng vtiger CRM để quá trình kinh doanh đạt năng suất cao.
– Biểu báo và biểu đồ
• Những biểu báo được xây dựng sẵn cho việc bán hàng tự động
• Phân tích bán hàng theo định kỳ
• Phân tích bán hàng theo tháng
• Báo cáo cơ hội kinh doanh theo khách hàng tiềm năng
• Tạo biểu đồ chi tiết theo thời gian và giai đoạn cơ hội
– Hiệu chỉnh
• Thêm những trường tự tạo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
• Di dời các tab tự tạo để hiển thị các module liên quan với nhau trong qui trình kinh doanh
• Thay đổi thể hiện giao diện người dùng bằng cách hiệu chỉnh các kiểu giao diện

2. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Vtiger CRM cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho doanh nghiệp như quản lý sự cố, quản lý tri thức, cổng tự phục vụ khách hàng, biểu báo, thống kê hỗ trợ khá hữu ích cho lực lượng hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp bạn. Bạn cũng có thể dùng những module khác liên quan đến hỗ trợ khách hàng như quản lý hoạt động, lịch làm việc, quản lý liên hệ .v.v.
– Quản lý sự cố
• Theo dõi tất cả sự cố liên quan đến khách hàng từ đầu đến cuối trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
• Liên kết sự cố với khách hàng, liên hệ, sản phẩm, và những module khác để có cái nhìn rõ hơn về sự cố.
• Tạo những kiểu hiển thị phù hợp với từng yêu cầu của cá nhân hỗ trợ
• Cung cấp giải pháp để giải quyết sự cố thông qua cổng giao tiếp khách hàng
• Tự động cập nhật tình trạng sự cố bằng e-mail.
• Tạo những báo cáo sự cố phù hợp đầy đủ.
• Tạo thống kê hỗ trợ khách hàng để giúp nhà quản lý có kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
• Tạo những trường tự tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp
– Cơ sở tri thức
• Quản lý thông tin sản phẩm tập trung để có giải pháp tốt nhất xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất
• Liên kết các hạng mục với sự cố và sản phẩm
• Chỉ cung cấp những kiến thức bán hàng cơ bản này khi được phép
• Duy trì cập nhật các hạng mục trong vtiger CRM dựa vào ý kiến và đề nghị của khách hàng
– Cổng giao tiếp khách hàng
• Hiệu chỉnh và khai thác mà không ảnh hưởng đến trang web của bạn
• Truy cập bảo mật vào cổng tự phục vụ khách hàng
• Tìm kiếm các hạng mục trong phần kiến thức bán hàng trước khi đưa sự cố lên
• Liên tục cải thiện chất lượng kiến thức bán hàng cơ bản thông qua các cuộc thảo luận
• Thông báo cập nhật sự cố cho khách hàng thông qua e-mail
• Theo dõi sự cố thông qua những cuộc thảo luận
• Cập nhật hồ sơ khách hàng (chức năng có giới hạn)

3. Tự động hóa tiếp thị

Vtiger CRM cho phép quản lý chiến dịch, quảng bá bằng email, cung cấp các biểu mẩu khách hàng tiềm năng trực tuyến, quản lý sản phẩm rất hữu dụng cho nhu cầu quảng bá rộng khắp của doanh nghiệp. Bạn cũng có thể dùng những module liên quan đến quảng bá khác như lịch công việc, quản lý liên hệ, file đính kèm, v.v.

vtiger 2
– Quản lý chiến dịch
• Quản lý chiến dịch quảng bá rộng rãi đến toàn doanh nghiệp
• Theo dõi hiệu quả chiến dịch dựa trên dữ liệu khách hàng
• Thực hiện những chiến dịch gửi mail hàng loạt
– Quảng cáo điện tử
• Quản lý danh sách mail dựa trên dữ liệu hiện có liên quan đến khách tiềm năng, khách hàng và những liên hệ.
• Tạo biểu mẫu HTML trực tiếp từ hệ thống
• Chiến dịch gửi e-mail hàng loạt từ danh sách đã lựa chọn.
– Quản lý khách hàng tiềm năng
• Nắm bắt khách tiềm năng trực tiếp thông qua website và chuyển vào vtiger CRM
• Hiệu chỉnh biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tuyến để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
• Nhập khách hàng tiềm năng từ nguồn bên ngoài như tải từ web, hội chợ thương mại, hội thảo, mail trực tiếp và những kiểu chiến dịch khác
• Chọn lọc khách hàng tiềm năng cho giai đoạn tiếp theo dựa trên những thông tin chi tiết đã nắm bắt được.

4. Quản lý kho

Vtiger CRM vượt trội CRM truyền thống về việc quản lý quy trình kinh doanh khép kín bằng cách tích hợp thêm chức năng quản lý kho như sản phẩm, bảng giá, nhà cung cấp, báo giá, hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng và hóa đơn với các module CRM như khách hàng tiềm năng, khách hàng và liên hệ khách hàng, cơ hội. Sử dụng vtiger CRM bạn có thể thấy được toàn bộ các hoạt động trước và sau khi bán hàng được tích hợp trong một ứng dụng đơn giản.
– Quản lý sản phẩm
• Quản lý sản phẩm toàn doanh nghiệp
• Liên kết sản phẩm với những module khác để xem được ở mọi góc độ
• Nhập chi tiết sản phẩm từ những ứng dụng khác
• Định nghĩa thêm những trường cho sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
• Đính kèm những tài liệu chỉ định sản phẩm như là giấy thế chấp, hợp đồng hay những thứ khác
• Đưa hình ảnh sản phẩm lên để dễ nhận dạng
• Xuất chi tiết sản phẩm ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích
• Tạo bảng báo giá sản phẩm cho từng khách hàng khác nhau
• Tìm kiếm sản phẩm từ danh sách các nhà cung cấp
– Bảng báo giá
• Theo dõi những báo giá bán tồn đọng trong danh sách
• Thêm các hạng mục vào bảng báo giá, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
• Đưa ra những giá khác nhau cho cùng loại sản phẩm với những khách hàng khác nhau
• Tạo bảng báo giá in được và gửi cho khách hàng tương lai bằng mail
• Tạo hóa đơn bán hàng, hóa đơn với một cú nhấp đơn giản từ bảng báo giá
• Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo bảng báo giá
• Hiển thị báo giá liên quan đến khách hàng trong danh sách
• Hiệu chỉnh các trường báo giá để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
– Quản lý đơn hàng
• Hợp lý hóa qui trình thu mua trọn gói cho toàn doanh nghiệp bằng các phương pháp đã tích hợp trong vtiger CRM
• Theo dõi những đơn hàng tồn đọng trong danh sách
• Tìm kiếm các sản phẩm từ danh sách các nhà cung cấp, nhà sản xuất, đại lý trong vtiger CRM
• Quản lý tình trạng cập nhật kho hàng bằng cách kết hợp các hóa đơn và hàng trong kho.
• Hiệu chỉnh các trường trong hóa đơn mua và bán hàng để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.
• Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo đơn hàng
• Thêm các hạng mục vào đơn hàng, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
• Tạo hóa đơn mua bán in được gởi cho nhà cung cấp và khách hàng bằng mail
• Tạo hóa đơn từ hóa đơn bán hàng đã được chấp nhận với một cú nhấp đơn giản.
• Thông báo định kỳ tình trạng kho hàng cho người có liên quan trong công ty để kho dự trữ luôn đáp ứng những đơn hàng tồn đọng.
– Hóa đơn
• Theo dõi những hóa đơn tồn đọng trong danh sách hóa đơn
• Tạo những hóa đơn in được và gởi cho khách hàng thông qua dịch vụ mail đã xây dựng sẵn
• Hiệu chỉnh các trường trong hóa đơn để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
• Thêm các hạng mục vào hóa đơn, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
• Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo hóa đơn
• Liên kết hóa đơn với sổ cái kế toán tổng hợp để đối chiếu sổ sách

5. Ứng dụng – Tiện ích

– Tiện ích vtiger Outlook
Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ với cơ sở hạ tầng IT hiện có, E-mail và các ứng dụng CRM sẽ chồng chất theo thời gian. Dịch vụ e-mail đóng một vai trò quan trọng trong việc liên lạc với khách hàng. Khi cơ hội kinh doanh mở rộng đến giai đoạn nào đó thì việc quản lý khách hàng với dịch vụ mail hiện tại trở nên khó khăn, và họ cảm thấy việc quản lý quan hệ khách hàng càng phức tạp. Cùng lúc đó việc sử dụng dịch vụ email trở nên phổ biến, người dùng cũng như người quản trị IT rất miễn cưỡng từ bỏ dịch vụ mail đang dùng vì nhiều lý do khác nhau nhưng lại muốn dùng hệ thống CRM để tăng năng suất.
Trong viễn cảnh rộng hơn giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (đã cài đặt hoặc cung cấp) có hỗ trợ dịch e-mail được đưa ra. Qua các cuộc khảo sát đều cho thấy Microsoft® Outlook® là một trong những mail hàng đầu trên thị trường.
Nhiều nhà cung cấp CRM đưa ra giải pháp tích hợp Microsoft® Outlook® với CRM nhưng khách hàng phải trả thêm cho chi phí này. Hầu hết các phần mềm mã nguồn mở CRM cũng không loại trừ khuynh hướng trên. Họ cung cấp một phần mềm CRM miễn phí và mã mở nhưng khi tích hợp Microsoft® Outlook® vào thì lại đóng mã nguồn. Nhận ra thực tế này, nhóm vtiger CRM đưa ra tiện ích vtiger Outlook cho những người dùng Microsoft® Outlook® một phần mềm mã mở trong SourceForge.net.
Tiện ích vtiger Outlook có đầy đủ các chức năng để nâng cao năng xuất doanh nghiệp và được phát triển dựa trên những phản hồi của cộng đồng mã nguồn mở.
– Các chức năng chính
• Đồng bộ hóa các liên hệ giữa Microsoft® Outlook® và vtiger CRM
• Nhập những mail nhận và gửi từ Microsoft® Outlook® vào vtiger CRM
• Lọc E-mails trong Microsoft® Outlook® và chỉ đưa những mail cần thiết vào vtiger CRM
• Đồng bộ hóa các tác vụ liên quan đến khách hàng giữa Microsoft® Outlook® và vtiger CRM
• Đồng bộ hóa lịch công việc liên quan đến khách hàng (những cuộc gọi, cuộc gặp) giữa Microsoft® Outlook® và vtiger CRM
• Giải quyết xung đột nếu có nhầm lẫn giữa dữ liệu Microsoft® Outlook® và vtiger CRM
– Tiện ích vtiger Office
Vtiger Office là một tiện ích giúp cho doanh nghiệp trong việc tạo ra những biểu mẫu để “trộn thư” như mẫu thư, nhãn mail, phong bì, danh bạ, và những tài liệu khác dựa trên dữ liệu khách hàng trong vtiger CRM.
Các chức năng chính
• Tạo những biểu mẫu để “trộn thư” bằng Microsoft® Word® dựa trên thông các trường dữ liệu trong vtiger CRM (Leads, Accounts, Contacts, và Tickets)
• Tạo những tài liệu để “trộn thư” bằng vtiger CRM dựa trên dữ liệu khách hàng tiềm năng khách hàng và những quan hệ khách hàng.
Tiện ích Thunderbird
Vtiger Thunderbird là một tiện ích có đầy đủ tính năng cho doanh nghiệp dùng vtiger CRM. Sử dụng tiện ích vtiger Thunderbird bạn có thể gửi nhận mail trong vtiger và đồng bộ các liên lạc giữa Thunderbird và vtiger CRM.
Những chức năng chính
• Gửi nhận mail của khách hàng liên quan từ Thunderbird bằng vtiger CRM
• Nhập các liên lạc khách hàng liên quan từ vtiger CRM vào Thunderbird
• Xuất các liên lạc khách hàng liên quan từ Thunderbird vào vtiger CRM
Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai và làm việc với đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi đã có những bước thành công đáng kể về nhiều mặt trong việc nâng cấp và phát triển hệ thống CRM theo chuẩn mực mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Trong thị trường sôi động như hiện nay, với nhiều các sản phẩm/gói dịch vụ được các nhà cung cấp lựa chọn để triển khai cho khách hàng của mình, chúng tôi xin cung cấp dịch vụ “Phát triển hệ thống CRM cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam” sử dụng hệ thống mã nguồn mở vTiger CRM. Với đầy đủ các tính năng cần thiết và chuyên dụng của một hệ thống CRM, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách một hệ thống thân thiện,dễ sử dụng với đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp.

LIÊN HỆ:

Page:https://www.facebook.com/gocrm/
☎ Hotline : (04) 32 616 888 – 093 684 0543
Email:[email protected]

Bình luận

Mọi thông tin của bạn sẽ được giữ bí mật. Các trường đánh dấu * là bắt buộc.